Divinosbelgium
Algemene verkoopsvoorwaarden.
1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig op alle aankopen, leveringen en bestellingen bij Van Riel en Zoon bvba.
2. De werking van de website maakt dat de prijzen in eerste instantie worden weergegeven in Euro zonder BTW. U vindt ook steeds de prijs met BTW duidelijk vermeld op dezelfde pagina.
3. Volgens de wet op de privacy zullen uw gegevens nooit aan derden worden doorgegeven en zijn deze strikt vertrouwelijk.
4. De prijzen worden weergeven per verpakking. Het aantal eenheden per verpakking wordt bepaald door de mogelijkheden die de leverancier ons biedt. De producten kunnen bijgevolg niet per eenheid besteld worden.
5. Wij leveren enkel in Belgïe. Wij voorzien een gratis levering in een straal van 30 kilometer rond Antwerpen. Voor bestellingen buiten deze zone zullen we een prijs vaststellen afhankelijk van de overeenkomst die we met de transporteur zullen afsluiten. Tot dan wordt alles gratis aan huis geleverd (ook buiten de straal van 30 kilometer rond Antwerpen). Wij trachten een levertermijn van 5 werkdagen te respecteren.
6. Uiteraard kan u een bestelling zelf komen afhalen. Dit is alleen mogelijk na afspraak. U kan telefonisch een afspraak maken via het mobiel nummer +32 (0)475/79.64.59 of via admin@vanrielenzoon.be
7. U kunt een bestelling volgende manieren betalen:
A. Via OVERSCHRIJVING met vermelding van het ordernummer. Wij sturen u via email de juiste bankgegevens op het moment wij uw bestelling ontvangen.
B. CASH bij aflevering
8. Indien u toevallig een bestelling zou plaatsen van een product dat niet in voorraad is, zullen wij u over de levertermijn informeren vooraleer de overige producten van de bestelling te leveren.
9. Vanaf het moment van levering heeft u als consument de mogelijkheid om van uw aankoop af te zien. Hiervoor heeft u als consument wettelijk 7 dagen de tijd.
10. Indien u als particuliere klant klachten heeft dient u deze tevens binnen de 7 dagen te melden en zullen wij deze behandelen. Heeft u bijvoorbeeld verkeerde of beschadigde producten geleverd gekregen, zullen wij deze omruilen.
10. Indien Van Riel en Zoon Bvba merkt dat openstaande facturen niet werden voldaan voor de voorgeschreven datum, kunnen wij zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling overgaan tot het heffen van 1% rente per maand vanaf de factuurdatum. Indien er na het versturen van een aanmaningsbrief geen gevolg wordt gegeven aan de betaling rekenen wij een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 50€.
11. Wettelijk blijft Van Riel en Zoon Bvba eigenaar van alle goederen tot op het moment dat de volledige som van de factuur werd voldaan.
12. Van Riel en Zoon Bvba streeft ernaar om alle info die wordt verstrekt door al zijn kanalen correct is. Van Riel en Zoon Bvba is echter niet aansprakelijk voor mogelijke fouten op al hun adviesgevende inhouden.
13. Bij vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Van Riel en Zoon Bvba. U vindt onze contactgegevens terug onderaan op de homepage. Indien u wenst dat wij u contacteren, kan u via de link contact een contactformulier invullen. Wij streven ernaar om binnen de 12 uur te reageren.
14. Op de verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgische recht van toepassing van het arrondissement Antwerpen.
Legal disclaimer
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logos, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Van Riel en Zoon Bvba of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Van Riel en Zoon Bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Van Riel en Zoon Bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Van Riel en Zoon Bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Van Riel en Zoon Bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Van Riel en Zoon Bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of paginas impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Van Riel en Zoon Bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Privacybeleid
Van Riel en Zoon Bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de facturatie. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Van Riel en Zoon Bvba via het emailadres admin@vanrielenzoon.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Van Riel en Zoon Bvba, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Van Riel en Zoon Bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van cookies.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.